AI: de ethische kwestie

Blog

door

Davio Larnout

Artificiële intelligentie

De opkomst van intelligente systemen is ongezien. Nieuwe technologieën zoals machine learning en robotic processes zorgen voor een nieuw tijdperk waarbij een stijgende productiviteit centraal staat. Retailers die al producten aanbieden voor we zelf eigenlijk weten wat we wilen. Auto’s die ons doorheen moeilijke en complexe verkeerssituaties loodsen. Vandaag de dag zijn er systemen die kanker beter kunnen detecteren dan radiologen en robo-adviseurs die data kunnen verzamelen van een enorme hoeveelheid aan bronnen. Onmogelijk voor het menselijk brein om te verwerken.

Er is geen twijfel over het feit dat deze innovaties ons leven zullen binnendringen. Volgens Ray Kurzweil (een wereldberoemde futuroloog, nu werkzaam bij Google) gaan we richting Singularity. Singularity zegt dat we richting super artificial intelligence gaan. Dat betekent dat computers mensen intelligent gaan domineren en dat kan tot onvoorziene gevolgen leiden voor de mensheid.

Een belangrijke uitdaging is hoe ethiek en moraal integreren in artificieel intelligente systemen? Deze vragen zijn van levensbelang, niet enkel in onze eigen leefwereld waarin onze zelfgestuurde auto’s misschien ooit de keuze moeten maken tussen een kind aanrijden of een andere auto rammen, maar ook vanuit het perspectief van de maatschappij.

Onze intelligentie wordt gedreven door leren, dat is hetzelfde bij artificial intelligence. Het heeft nood aan data waarmee het getraind kan worden. Wanneer we kijken naar de mensheid, kunnen wij ook partijdig zijn door onvoldoende, foute of gemanipuleerde informatie. Dit kan ook gebeuren met die systemen.

Als mens worden wij vaak gestuurd door onze emoties en kunnen we veroordelend en partijdig zijn. We moeten ons bewust zijn dat wij de basis zijn van de algoritmes waar artificial intelligence op steunt. Dus, het perspectief die wij hebben kan ingebed zijn in de algoritmes die wij creëren. Als het op de juiste manier gebeurt of met het doel om de maatschappij te verbeteren, dan kan artificial intelligence een radicale prikkel zijn voor positieve verandering.

Wil je meer weten over Artificiële Intelligentie? Registreer je dan nu voor The Future is Now op 4 oktober 2017 in Kinepolis Antwerpen!

Written by