Chatbots: ook in banking een meerwaarde

Blog

door

Chatbot Messenger

Chatbots beginnen steeds meer deel uit te maken van onze communicatieve gewoontes. En het gaat snel. Zeker sinds Facebook zijn Messenger heeft opgengesteld voor developers in 2014. De weg naar customer service op een platform dat meer dan 1 miljard maandelijkse gebruikers heeft, ligt dus ook voor de bankensector open.

Efficiëntie verhogen en alternatieven voor intensieve, repititieve taken: twee zaken die de banken constant willen verbeteren. Transacties opzoeken, wire transfers, veranderen van kredietkaart, .. dat zijn allemaal acties die veel resources kosten als het om uitvoering gaat. En dat is waar chatbots in het spel komen, klaar om die resources weer vrij te maken voor andere zaken.

Chatbots zijn een soort van artificiële intelligentie die communicatie tussen mens en machine mogelijk maken Beeld je in dat een klant vragen kan stellen over transacties, of een overzetting van geld naar een spaarrekening, zonder ook maar in contact te komen met een werknemer bij de bank? Afhankelijk van het type vragen zal de bot die interpreteren, gepast antwoorden en – indien van toepassing – uitvoeren. Als er nog informatie ontbreekt om die transactie uit te voeren, blijft de bot vragen stellen tot alle informatie verzameld is.

Chatbot Messenger

En dit kan allemaal via sociale netwerken zoals Messenger of Slack. Je kan op een efficiënte manier je business verplaatsen van bedrijfsapps naar systemen die je klanten al op dagelijkse basis gebruiken. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe je je diensten tot bij je klant krijgt en ze voor een groter publiek toegankelijk kan maken.

Je klantendienst naar chatbots overdragen, geeft je ook de kans om klantendata te verzamelen. Deze data zijn waardevol voor je business en geven inzicht in het gedrag en de noden van de klant. Door constante interactie met de klant, leert de bot ook bij en verbetert die interactie. Voorspellen wat de klant nodig heeft is maar de volgende stap in het interactieproces en uiteindelijk zal dat kunnen leiden tot effectief contracten opzetten, door de bot conversie en cross-selling te laten doen.

Een goed geïmplementeerde bot zal je customer service dus verbeteren. Het verandert je openingsuren naar een 24/7-model, op een plaats waar je klant zelf al aanwezig is. Het kan banken dus met andere woorden, veel opbrengen: van het vrijmaken van resources, tot het fiksen van contracten.

Meer weten over banking? Bezoek onze stand op The Banking Scene, 30 mei in Brussel!