De vier vijanden van innovatie

Blog

door

Vincent Vanderbeck

Innovatie
Innovatie en tijd

Er bestaat geen twijfel meer over: innovatie en innovatieve technologieën krijgen de volle aandacht van directies, raden van besturen en ondernemers. Omdat innovatie kan leiden tot meer business en meer marges. Maar innovatie tot een goed einde brengen waarbij het effectief iets opbrengt gaat verder dan het bedenken en produceren van innovatieve ideeën. Het daadwerkelijk implementeren en het deel laten uitmaken van het DNA van een organisatie vraagt meer tijd, effort en geld. Die innovatie heeft ook een aantal vijanden die het verhinderen om zo ver te komen. We sommen ze even op.

Trendwatching

Trendwatching is per definitie kijken naar het verleden, wat trendwatchers eigenlijk tot geschiedenisleraars maakt. En kijken naar het verleden staat haaks op het concept van innovatie. Het is op zich niet verkeerd om te kijken welke trends er zijn in de markt en het kan als inspiratie dienen die kan leiden tot innovatie, maar trends volgen om ze te implementeren is geen innovatie.

Innovatie moet vertrekken vanuit de organisatie zelf met zijn klanten, processen, diensten en mensen.

Niet vanuit het oogpunt om na te apen wat een concurrent doet. In die zin is trendwatching die niet goed gekaderd wordt, een vijand van innovatie en kan ze innovatie in de kiem smoren, omdat het niet leidt tot een innovatieve implementatie.

Digitale transformatie

In de strikte zin van het woord betekent “digitale transformatie” het digitaliseren van wat nu al in een bestaand business model aanwezig is. Als digitale transformatie betekent dat een fysische shop “getransformeerd” wordt tot webshop, dan heeft dit weinig met innovatie te maken. In die zin is het het aanboren van een nieuw klantenpotentieel via een nieuw kanaal.

Het heeft weinig zin om businessmodellen die nu al bestaan te digitaliseren, omdat de wereld nu eenmaal aan het digitaliseren is.

Bestaande businessmodellen en offerings bestaan en zijn bewezen. Daar is niets verkeerd mee. Maar innovatie moet waarde toevoegen, niet transformeren. Innovatie moet ervoor zorgen dat bepaalde zaken efficiënter kunnen gebeuren, moet productiviteit te verhogen, moet toestaan betere service te verlenen of nieuwe diensten aan klanten kunnen aanbieden. Dat is waar het bij innovatie om gaat en niet om een transformatie van wat er al bestaat.

Tijd

Het eerste patent van Nespresso dateert van 1978, het is pas sinds 2003 dat Nespresso effectief rendabel is geworden. Een nieuwe studie verwacht dat tegen 2030 98% van de taxi’s in de VS self-driving cars zullen zijn. Dit betekent dat Uber nog 12 jaar moet wachten voor ze hun grote droom van een self-driving taxivloot kunnen realiseren. Dat is nog 12 jaar lang cash opgebruiken zoals ze de laatste jaren hebben gedaan.

Ookal gaan bepaalde technologische evoluties zeer snel, we overschatten ook vaak hoe snel zaken kunnen veranderen.

De verwachtingspatronen van de consumenten zijn pijlsnel aangepast, ze bestellen vaker en vaker online, maar we mogen niet vergeten dat deze transitie al van begin deze eeuw bezig is. Tijd is dan ook een mes dat aan twee kanten snijdt als het op innovatie aankomt. Enerzijds mag je de feiten niet achterna hollen en moet jemee zijn met de tijd, anderzijds mag je bepaalde innovaties iets meer tijd geven en mag een “fail fast”-principe niet te snel leiden tot het afschieten van innovatieve veranderingen.

You lost

Google, Apple, Facebook & Amazon hebben ondertussen zo’n strategische positie in de markt dat het onmogelijk is voor om het even welk bedrijf om daartegen te concurreren. Een innovatie die in concurrentie is met één van die vier is geen innovatie, maar tijdverlies. GAFA bepaalt de entrypoint van de gebruiker. Waar het vroeger een gewoon een browser was, is het vandaag Google Search, Siri, Facebook en Amazon Echo geworden. De clouddiensten die Google, Amazon en ook Microsoft aanbieden breiden elke maand uit met nieuwe diensten.

Dus, in de filosofie “if you can’t beat them, join them” is het belangrijk om te zien hoe ideeën in innovatie gebruik kunnen maken van de ecosystemen van die vier partijen. GAFA bepaalt de snelheid van nieuwe innovatieve diensten die ze willen aanbieden en nieuwe technologieën die ze uitbrengen, waar innovatie binnen een onderneming zich mee moet aligneren. De kadans van die vier partijen moet mee ingebouwd zitten in de innovatiekadans binnen een organisatie. Wat uiteraard niet wil zeggen dat ieder van die innovaties of technologieën die elk van die vier lanceren direct moet leiden tot een innovatie binnen een organisatie. Maar het zou op z’n minst wel moeten leiden tot een workshop of brainstorm over hoe die nieuwe zaken kunnen aangewend worden.

Echt innovatief te werk gaan kost dus. Niet enkel geld, ook tijd en resources. Maar wie voorbij de vier struikelblokken werkt en zich niet laat stoppen hierdoor, zal ook zien dat het loont.

Written by

Vincent Vanderbeck is een ondernemer met een zwakke plek voor nieuwe technologieën. Als oprichter & managing partner van Comma Group staat hij jonge ondernemers bij in het opzetten van hun eigen bedrijf met een focus op digital innovatie. Als Technofiel begeleidt hij ook bedrijven bij hun ontdekking in nieuwe technologieën zoals AI, Blockchain, IoT en nog veel meer. 

Blijf lezen, deze artikels zijn ook interessant