International Day of Women and Girls in Science

Blog

door

Vincent Vanderbeck

HR
International Day of Women and Girls in Science

Wetenschap en gendergelijkheid vormen twee hoekstenen voor duurzame ontwikkeling. Toch krijgen ook vandaag nog veel vrouwen geen kans om bij te dragen aan de wetenschap. Om de steeds groter wordende uitdagingen in de wetenschap - van klimaatonderzoek tot de bestrijding van epidemieën - het hoofd te bieden is er steeds nood aan diverse talenten, maar tot op heden wordt de vrouwelijke helft van de wereldbevolking hiervoor grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Internationale dag voor vrouwen in de wetenschap

Om hier iets aan te doen organiseerde de Verenigde Naties in 2016 op 11 februari voor het eerst de ‘International day of women and girls in science’. Met dit initiatief wil de VN de vrouwelijke inbreng in de wetenschap promoten en ervoor zorgen dat vrouwen evenveel kansen krijgen in wetenschappelijke sectoren als hun mannelijke collega’s: “Deze dag is een reminder dat vrouwen en meisjes een cruciale rol spelen in wetenschap en technologie en dat hun participatie moet versterkt worden”.

Hardnekkige genderkloof

Hoewel steeds meer vrouwen tegenwoordig carrière maken in de STEM-sectoren (science, technology, engineering en mathematics), blijft er een diepe genderkloof bestaan die in stand gehouden wordt door hardnekkige vooroordelen ten opzichte van vrouwen. Reeds in de lagere school worden meisjes ontmoedigd om wiskunde en wetenschappen te studeren, en dit denkpatroon blijft ook tijdens de hogere studies in stand. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat wereldwijd minder dan 30% van alle onderzoekers vrouwen zijn.

Ook wanneer vrouwen na hun studies een job uitkiezen, ligt deze keuze vaak niet in de wetenschappelijke sector. Globaal gezien zijn er regio’s waar vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijke functies, maar nergens is het ideaal van gendergelijkheid al bereikt, zo blijkt uit onderstaande grafiek van de UNESCO:

Women in Science

Vooral in Azië (19 en 23%) en Afrika (30%) groeien weinig vrouwen door in R&D, maar ook in de westerse regio’s zoals de VS en West-Europa (32%) moeten er nog veel inspanningen gebeuren.

Deze genderkloof volhardt niet enkel tijdens de studies en het professionele leven, maar tekent ook de meest prestigieuze erkenning in de wetenschap: de Nobelprijs. Sinds 1901 zijn er immers 599 Nobelprijzen uitgereikt in de wetenschappen en daar waren slechts 18 vrouwelijke winnaars bij - nauwelijks 3% van het totaal aantal winnaars.

Vrouwen ondervertegenwoordigd in innovatie en onderzoek

De hardnekkige vooroordelen ten opzichte van de capaciteiten van vrouwen in de wetenschap verklaren waarom meisjes al vroeg afgeschrikt worden om een wetenschappelijke carrière na te streven. Dit patroon trekt zich vervolgens door in alle lagen van innovatie en onderzoek, zo verduidelijken de experten van The Hamilton Project in hun onderzoek:

share of women - STEM

Uit deze cijfers zien we duidelijk dat vrouwen de meerderheid van alle bachelor diploma’s behalen (57%), maar slechts 35% van de diploma’s in een STEM-richting. Vervolgens daalt hun aandeel naar nauwelijks 22% van de STEM-werknemers en zijn ze uiteindelijk goed voor 16% van alle toegekende patentaanvragen. Wanneer je deze lijn verder naar beneden volgt kom je terecht bij de reeds vermelde 3% van de Nobelprijswinnaars.

Concrete inspanningen om vooroordelen te verbannen

António Guterres, de Secretaris-Generaal van de VN, roept dan ook op om tijdens deze ‘International Day for Women and Girls in Science’ de bestaande vooroordelen te verbannen:

Antonio Guterres

“We need to encourage and support girls and women achieve their full potential as scientific researchers and innovators. Women and girls need this, and the world needs this, if we are to achieve our ambitions for sustainable development on a healthy planet.”

Een van de cruciale opdrachten om genderongelijkheid in de wetenschappen uit de wereld te helpen, volgens Guterres, is het ontmantelen van de barrières waartegen meisjes en vrouwen vaak moeten vechten, zowel in het klaslokaal als op de werkvloer. Dit vereist vooral een attitudeverandering bij leerkrachten, werkgevers, vrienden en ouders die jonge meisjes en vrouwen vaak onbekwaam achten om wetenschappen te leren.

Wetenschappelijke vrouwen bij Comma Group

Bij Comma Group kijken we altijd uit naar nieuwe wetenschappelijke (en vrouwelijke) talenten, dus als dit artikel je overtuigd heeft om een carrière na te streven in ICT of de bredere technologiesector dan mag je ons zeker contacteren!

Written by

Vincent Vanderbeck is een ondernemer met een zwakke plek voor nieuwe technologieën. Als oprichter & managing partner van Comma Group staat hij jonge ondernemers bij in het opzetten van hun eigen bedrijf met een focus op digital innovatie. Als Technofiel begeleidt hij ook bedrijven bij hun ontdekking in nieuwe technologieën zoals AI, Blockchain, IoT en nog veel meer. 

Blijf lezen, deze artikels zijn ook interessant